امکان رزرو ساندویچ‌های مجموعه کلین فود در وعده شام خوابگاه‌ها

یکشنبه 16 مهر 1402

دانشجویان خوابگاه‌های ذیل (در مرحله اول)  می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد  setad.dining.sharif.ir نسبت به انتخاب و رزرو اقدام نمایند.

با توجه به اجرای طرح مذکور در قالب رستوران مکمل،  مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان یارانه از سوی دانشگاه تأمین و مابقی هزینه توسط دانشجو می‌بایست از طریق سامانه پرداخت گردد.

ردیفنام خوابگاهمحل توزیعساعت توزیع
۱شهید سلیمانیغرفه کلین فود خوابگاه(طبقه منفی ۱ بلوک ۳)۲۰ الی ۲۰:۳۰
۲شهید احمدی روشناتاق توزیع غذای خوابگاه۲۰:۳۰ الی ۲۱
۳شهید شوریدهاتاق توزیع غذای خوابگاه۲۰:۳۰ الی ۲۱
۴طرشت ۲اتاق مجاور محل توزیع غذا۱۹:۳۰ الی ۲۰

اداره امور تغذیه