ارزاق متأهلی مربوط به سه ماهه زمستان ۱۴۰۲

چهارشنبه 11 بهمن 1402

به اطلاع می رساند

 لینک ارزاق متأهلی مربوط به سه ماهه زمستان ۱۴۰۲ جهت ثبت نام تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در وب سایت http://pay.sharif.edu فعال می‌باشد.

بدیهی است جهت ثبت نام ارزاق متأهلی ابتدا می‌بایست به وب سایت http://pay.sharif.edu مراجعه و در کادر درگاه گزینه “معاونت دانشجویی” را انتخاب نموده، سپس در کادر “بابت”، گزینه ارزاق خوابگاه متأهلی را  انتخاب کرده و تمام موارد درخواستی را با دقت تکمیل نمایید.

تذکر:

۱- مهلت ثبت نام ارزاق خوابگاه متأهلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ بوده و این زمان غیرقابل تمدید می‌باشد.

۲- فقط دانشجویانی مجاز به ثبت نام و دریافت ارزاق می‌باشند که در سامانه اسکان، خوابگاه متأهلی شهرک برای ایشان ثبت شده و ساکن خوابگاه (در دوره سه ماهه زمستان ۱۴۰۲) باشند.

۳- لازم است دانشجویانی که فاقد بن کارت رسالت هستند نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب رسالت به صورت غیرحضوری (در سایت بانک رسالت) اقدام نمایند و کپی کارت ملی خود (پشت و رو) را جهت صدور بن کارت رسالت به اداره امور خوابگاه‌ها (آقای عرفانی) تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تحویل نمایند.

 اداره امور تغذیه