زمان توزیع غذا در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/02

سه‌شنبه 01 خرداد 1403

باتوجه به تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 1403/03/02، وعده شام خوابگاه‌ها از ساعت 12:30 تا 14:00 در کلیه خوابگاه‌ها توزیع می‌گردد.

بدیهی است هزینه رزرو وعده ناهار این روز به حساب دانشجویان عودت می‌گردد.