ارزاق متأهلی مربوط به سه ماهه بهار ۱۴۰۳

یکشنبه 27 خرداد 1403

به اطلاع می‌رساند

لینک ارزاق متأهلی مربوط به سه ماهه بهار ۱۴۰۳ جهت ثبت نام تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ در وب سایت http://pay.sharif.edu فعال می‌باشد.

بدیهی است جهت ثبت نام ارزاق متأهلی ابتدا می‌بایست به وب سایت http://pay.sharif.edu مراجعه و در کادر درگاه گزینه “معاونت دانشجویی” را انتخاب نموده، سپس در کادر “بابت”، گزینه ارزاق خوابگاه متأهلی را  انتخاب کرده و تمام موارد درخواستی را با دقت تکمیل نمایید.

تذکر:

۱- مهلت ثبت نام ارزاق خوابگاه متأهلی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ بوده و این زمان غیرقابل تمدید می‌باشد.

۲- فقط دانشجویانی مجاز به ثبت نام و دریافت ارزاق می‌باشند که در سامانه اسکان، خوابگاه متأهلی شهرک برای ایشان ثبت شده و ساکن خوابگاه باشند.

۳- لازم است دانشجویانی که فاقد بن کارت رسالت هستند نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب رسالت به صورت غیرحضوری (در سایت بانک رسالت) اقدام نمایند و کپی کارت ملی خود (پشت و رو) را جهت صدور بن کارت رسالت به اداره امور خوابگاه‌ها (آقای عرفانی) تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ تحویل نمایند.

اداره امور تغذیه