زمان توزیع غذا در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04

سه‌شنبه 03 خرداد 1401

باتوجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04، وعده شام خوابگاه‌ها (چلوخورش قورمه سبزی) از ساعت 12:30 تا 13:30 در خوابگاه‌ها توزیع می گردد.

به اطلاع دانشجویان محترم ساکن خوابگاه‌ها می‌­رساند:

باتوجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04، وعده شام خوابگاه‌ها (چلوخورش قورمه سبزی) از ساعت 12:30 الی 13:30 در کلیه خوابگاه‌ها توزیع می‌گردد.

بدیهی است هزینه رزرو ناهار این روز به حساب دانشجویان عودت می‌گردد.

اداره امور تغذیه

دریافت فایل پیوست