راهنمای استفاده از سامانه تغذیه (کاربر دانشجو)
شنبه 01 مهر 1402
راهنمای استفاده از سامانه تغذیه در فایل پیوست موجود می‌باشد.
قوانین رزرو و دریافت غذا
چهارشنبه 29 شهریور 1402
قوانین مربوط به نحوه رزرو و دریافت غذا که دانشجویان ملزم به رعایت آن می باشند در فایل پیوست موجود می باشد.
درخواست اجاره سالن
شنبه 28 خرداد 1401
جهت دریافت فرم درخواست رزرو سالن و همچنین اطلاع از مشروح قوانین و مقررات اجاره سالن ها، فایل مربوطه را دانلود فرمایید.
درخواست پخش از نمایشگر
چهارشنبه 24 شهریور 1395
جهت اطلاع از مشروح قوانین و مقررات پخش از نمایشگر، فایل مربوطه را دانلود فرمایید.